Před a po

Nechci nic předesílat, nic komentovat, nic předurčovat. Úsudek nechám na vás.
Toto je outfit, který jsem vyfotila u nás na vesnici těsně předtím, než jsem nastoupila do autobusu do Prahy.

A toto jsou tři první, které jsem cvakla v Praze, sotva jsem z autobusu vystoupila.
Toť vše :-)