Působivost oprýskanosti a krásný gondoliér

Benátky mýma očima … krásně vyrýsované paže gondoliérů, oprýskané zdi a okenní rámy, patkové písmo na erbech a nápisech, dřevěné kůly, luxusní obchody, galerie, náměstí, holubi a tajemní muži ve člunu …

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star