Co vyplavilo moře po bouři?

Trochu se ochladilo. Foukal vítr a nad mořem se držel zvláštní mlžný opar. Skrz rychle se pohybující mraky občas prokouklo slunce. První řada slunečníků byla zaplavena mořem. Bylo zvláštní ráno po silné a tajemné bouři na moři.
Po mírně úzkostné noci plné tmy a zlověstného rachotu vln jsem s pocitem radosti ze světla vyrazila na pláž.
Byla jsem ohromena, co všechno jsem objevila. Rozličné tvary dřívek, kamínků, větviček a rostlin, které přinesly přílivové vlny. Co jsem mohla, tak jsem posbírala a doma pak dala těmto nalezeným artefaktům nový smysl.

 

<span>%d</span> blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star