Zastesklo se mi po kreativitě …

INSPIRACE: „Zastesklo se mi po kreativitě … Tak jsem si koupila fix na textil za 10,- a džínám, které už moc nenosím, se ještě pokusím dát malou šanci. A jako tečka ještě moje razítko na zadní kapsu jako podpis autorky :-)

<span>%d</span> blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star