Dětská duše v nás chce být vyslyšena!

Dřív jsem to tušila a dnes už to vím jistě. Nehledě na náš současný věk, naše dětská duše chce být vyslyšena! Dopřejme jí něco … cokoliv … však vy už budete vědět. U mne je to třeba tak, že moje dětská duše nezbytně nutně potřebuje sněžné těžítko na stůl.

%d blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star