Vkus se mění

Byla jsem v Berouně na řemeslných trzích. Jezdím tam pravidelně a víceméně tam všechny stánky znám jako svoje boty. Hrnků jsem si tam za ta léta již pár koupila. Vždy jsem preferovala stylové, jednoduché, spíše až minimalistické … a letos se kupodivu zastavuji u stánku s Chodskou keramikou.
Řeknu to zcela otevřeně, vždycky jsem si o těchto výrobcích myslela své: „Že je to baví, vyrábět pořád to samé? Kdo to stále kupuje? Důchodci? Je to nemoderní. Nic nového. Žádná kreativita …!“
A letos bumho!
Stojím tam a jsem nečekaně okouzlena pestrými vzory, výraznými barvami, kontrasty. Neodsoudila jsem tuto keramiku poněkud předčasně a nespravedlivě? Jeden hrneček si beru do ruky. A je to láska na první pohled. Vím, že ho chci a že bude můj. Kupuji si ho.
Inu, časy a vkus se mění! Nebraňme se tomu.

<span>%d</span> blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star