Folklór

Folklórních motivů je všude jako hub po dešti. Nezapomeňte ale na to, že to co nosíme na sobě, musí ladit a rezonovat s něčím v nás. Kdokoliv nemůže nosit cokoliv!!! Nemáte-li žádný vztah k venkovu, k tradicím, k historii … pak to nenoste. Ať si obchodníci diktují, co chtějí, tohle nejsou věci pro vás.

<span>%d</span> blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star