Ne každá věc, co je za výkladem …

Ne každá věc, co je za výkladem, musí dávat smysl. Třeba tahle kabelka. Na to aby byla elegantní, je příliš zaoblená a nejednotná. Na to aby byla romantická je příliš křiklavá a kovová …
A hlavně: „Co tam dělá ten popruh!?“ Vždyť je jak stuha z medaile nebo ucho retro chlebníčku! (Nečekané kombinace a stylové mixy samozřejmě dobře fungují, ale musí se s nimi nakládat velmi opatrně, s respektem a hlavně s kumštem.)
Že by to byla tedy sportovní kabelka? To ani omylem. Na sportovní ženy je moc malá a upjatá.
Podle mě to není kabelka pro nikoho.
Ne všechno, co je za výkladem, co se vyrobí, musí dávat smysl!

 

<span>%d</span> blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star