Tohle je pravda!

Tenhle citát jsem objevila náhodou … A tolik mě zaujal, že jsem si ho vyfotila a předávám dále.
Tenhle citát bychom měli mít na paměti vždy. Vždy, když kdokoliv otevře pusu nebo něco napíše. A je jedno zda je to novinář, spisovatel, politik, vědec, učitel, bloger, manžel, přítel, nepřítel …

<span>%d</span> blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star