Narcisky jako symbol sebelásky. Proč ne?

Upravuji narcisky ve váze a myslím na jejich skrytý význam. Myslím na to, že získaly svůj název po řeckém mladíkovi jménem Narkissos. Stručně cituji:
„Což byl mladík poněkud plachý, ale krásný tak, že mu nadbíhaly nejen ženy, ale i nymfy. Ten však jejich láskou pohrdal a celé dny jenom zamilovaně pozoroval svůj obraz, který se odrážel na vodní hladině. Trest od bohů na sebe nedal dlouho čekat. Tak dlouho se nad vodou nakláněl, až se nakonec ve studánce utopil. Jeho tělo nebylo nalezeno, prý bylo proměněno ve žlutý květ narcisu. Narkissovo jméno je dodnes používáno ve tvaru „narcismus“ s významem označujícím samolibost, ješitnou zamilovanost k sobě samému.“

Ano, to všechno známe, ale já si myslím, že ona sebeláska, kterou měli tehdy na mysli v Řecku, není jedna a ta samá sebeláska, od které se dnes distancujeme, a kterou opovrhujeme, když svým typicky ženským způsobem upozaďujeme sebe a upřednostňujeme druhé, když se stavíme dobrovolně do role oběti, služky a hodné holky.
Takže, milé přítelkyně, naaranžujme si narcisky do vázy, abychom si připomněly, že člověk, který je pro nás nejdůležitější jsme jen my samotné!

 

<span>%d</span> blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star