K + M + B

Každý ví, že tato zkratka souvisí se svátkem Tří králů. Ti obdarovali Ježíše po jeho narození zlatem, kadidlem a myrhou. Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky.
Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena K+M+B.
Ale víte, že K+M+ B nejsou počáteční písmena jmen Tří králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se obecně traduje, nýbrž zkratka latinského (s počeštěným „K“ na začátku): Christus mansionem benedicat“ – neboli „Kristus požehnej tomuto domu“.
<span>%d</span> blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star