Proti gustu …

Jsem v květinářství a málem se mi zatočila hlava … růžové vánoce? Oh la la …. A dokonce růžová prasátka s peřím, zlatou korunkou a kopýtky.
No, já nevím … já raději zůstanu u tradičnějších dekorací. Ale jak říkala moje babička: „Proti gustu, žádný dišputát.“

%d blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star