Neměj v domě …

V době, kdy je přeťata šňůra všelimožných radovánek, které jsme dosud brali jako jednu velkou samozřejmost ….
Radovánek z nakupování, kultury a večeří v restauracích ….
 možná nastal pravý čas na to – utřídit si věci ve svých obydlích.

Já miluji tento citát britského designera konce 19. století Williama Morrise z knihy Kronika módy

%d blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star