A já pořád, kde jsem ho už viděla …?

Do výbavy mého ateliéru stylového sebepoznání patří i tato šála. Nejen že je velmi hezká, ale má schopnost na ženu, které bude slušet, ledacos prozradit.
Třeba to, že jí budou obecně slušet jemné odstíny barev, žádné výrazné, špičaté a křiklavé tóny.
A díky svému pravidelnému plisování, což je právě to, co dělá šálku jedinečnou, na ženu prozradí i jeden základní povahový rys, určitou životní pravidelnost. Že žena, které bude šálka slušet, bude mít ve svém životě ráda řád nebo pořádek, možná bude pracovat na úřadě …
Prostě bude uctívat kvality, které mají ve své podstatě nebo kořenu slova právě „řád“. Bude respektovat pravidla, nebo je i sama vytvářet. Bude to žena, na kterou je spolehnutí. Žena, se kterou je radost spolupracovat, protože vždy dodrží to, na čem se domluvila.


A celou tu dobu, co takto se šálkou pracuji, jsem si říkala:
„Odkud já tento vzor znám? Co mi to jen připomíná? Kde jsem ho už viděla?“
A dnes, když jsem se vracela z ranní procházky, mi jak otci Popelky oříšky, něco cvrnklo o nos.
Byl to habr. Bezděčně, což občas dělám, jsem za chůze utrhla větvičku. A jak tak k ní skloním hlavu, abych si ji prohlédla …, najednou to vidím. To je přece přesně moje šála!
Úžasné.
Jak už jsem řekla v minulém článku – není lepší módní návrhář, než-li příroda!


Ps. dříve, než jsem článek vystavila, mne ještě napadlo – podívat se do horoskopu stromů na to, co nadvláda habru svým zrozencům (31.5. – 10.6. a 1.12. – 10.12.) údajně dala do vínku. A to, co jsem našla, mi jen potvrdilo, jak vše sedí a jak je svět plný úžasných souvislostí!

Typické vlastnosti Habru: pracovitost, odpovědnost, poctivost
Lidé zrození pod vládou Habru se výborně uplatňují v profesích jako bankovní či státní úředník, nebo ve vojenských či policejních funkcích. Jsou to lidé, kteří mají ohromně vyvinutý smysl pro pořádek, odpovědnost a spravedlnost. Snadno se podřizují stanovenému pořádku, sami dbají na striktní dodržování zákonů i obecně přijatých pravidel. Ve všech svých životních úlohách se lidé pod vládou Habru snaží čestně a poctivě obstát, nikdy se nedopouštějí lajdáctví, nikdy překážky neobcházejí.

Lidí ve znamení Habru mívají velké sny – ať už osobní, umělecké, o kariéře nebo o slávě – a do tohoto snového světa se často utíkají. Mnohdy bývá nápadný rozdíl mezi skutečností a životem, který si vysnili. Řada habrových lidí přenáší své sny do skladeb nebo uměleckých děl, najdeme mezi nimi mnoho lidí s uměleckými vlohami. Spojí-li se jejich umělecký talent s jejich příslovečnou pílí a sebekázní, není divu, že mezi nimi najdeme známé skladatele.

 

 

%d blogerům se to líbí:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star